Whistleblowing

Oznámení porušení pravidel nebo pochybení v TRINITY BANK a.s.

Anonymní oznámení porušení pravidel, předpisů a standardů chování
v TRINITY BANK a.s.

Prostřednictvím formuláře níže můžete anonymně ohlásit porušení nebo hrozící porušení pravidel a vnitřních předpisů banky, podezření na protiprávní jednání nebo porušení standardů chování a jednání jejích zaměstnanců.
Tento formulář neslouží pro reklamace a stížnosti, ty prosím zasílejte dle Reklamačního řádu dostupného v sekci Ke stažení.
Pokud zde uvedete své kontaktní údaje, budete následně informováni o výsledku šetření nahlášené události. Poskytnuté osobní údaje budou chráněny tak, aby byla za všech okolností zachována anonymita oznamovatele. Musíme vás však upozornit, že podání nepravdivých informací, křivé obvinění apod. je trestně postižitelné.

Nahrát maximální velikost 0 B