Řešení sporů

V případě, že byla smlouva uzavřena online, můžete využít internetovou platformu
pro řešení sporů online založenou Evropskou komisí.

 

Odkaz na platformu naleznete zde.