2. 5. 2019

Valná hromada Trinity Bank

V pondělí 29. 4. 2019 se v Městském divadle ve Zlíně konala valná hromada Trinity Bank, které se zúčastnilo několik stovek akcionářů banky. Ti se dozvěděli vše o průběžném dění a aktivitách, ale zároveň téměř jednotně odsouhlasili všechny přednesené návrhy předsedy dozorčí rady pana Radomíra Lapčíka. 

Klíčovými body k diskuzi byla volba orgánů valné hromady, dále projednání a schválení výroční zprávy za účetní období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za toto účetní období, následované určením externího auditora na účetní období 2019 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2019). Dalšími body bylo pověření představenstva k navýšení základního kapitálu, schválení změn stanov, volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zápis z valné hromady je veřejně dostupný v části Ke stažení.

Zpět na novinky

Chcete vědět o všem, co se u nás děje?

Zadejte svůj e-mail a neunikne vám žádná další novinka.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?