22. 2. 2021

Zahraniční platby z/do Velké Británie

Vážení klienti,

dne 31. ledna 2020 Spojené království Velké Británie a Severního Irska formálně opustilo Evropskou unii, přechodné období poté skončilo ke dni 31. prosince 2020.

Od 1. ledna 2021 tedy Velká Británie opustila jednotný evropský trh, celní unii i jednotný unijní regulatorní rámec. Velká Británie od tohoto data není považována za zemi Evropského hospodářského prostoru. Platby z/do Velké Británie se od tohoto data řídí pravidly pro převody mezi státy mimo Evropský hospodářský prostor.

Změny související s BREXITEM:

1. SEPA transakce
SEPA transakce, kterých se účastní poskytovatelé se sídlem ve Velké Británii musí být doprovázeny informací o:

  • U příkazu plátce k bezhotovostní SEPA úhradě a k okamžité bezhotovostní SEPA úhradě:
    • Údaj o úplné adrese plátce,
    • BIC kód banky příjemce (pokud je tento údaj bankou plátce výslovně vyžadován).
  • SEPA inkaso[1]:
    • Údaj o úplné adrese plátce,
    • BIC kód banky plátce (pokud je tento údaj bankou příjemce výslovně vyžadován).

2. Poplatky 

Po odchodu Velké Británie z EU se již na platby do a z Velké Británie nevztahuje regulace Evropské unie (především Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství, které mimo jiné upravovalo i poplatky za přeshraniční platby v rámci Společenství). Platby s Velkou Británií jsou tedy zpoplatněny jako jiné platby mimo země Společenství.

Země EHP (Evropského hospodářského prostoru): země Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Země SEPA plateb[1] Pro úplnost doplňujeme, že TRINITY BANK a.s. SEPA inkaso nenabízí.

Zpět na novinky

Chcete vědět o všem, co se u nás děje?

Zadejte svůj e-mail a neunikne vám žádná další novinka.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?