20. 4. 2021

Pozvánka na valnou hromadu Trinity Bank a.s. 30. 4. 2021

Vážený akcionáři, 

v rámci oficiálního uzavření úspěšného roku 2020 svolává představenstvo společnosti TRINITY BANK a.s. řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. dubna 2021 v 14.00 v Kongresovém centru Zlín, na adrese nám T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín.

V souvislosti s aktuální situací a vládními opatřeními, která jsou zavedena kvůli pandemii COVID-19, Vás prosíme o důkladné zvážení Vaší osobní účasti na valné hromadě. Akcionáře, kteří se hodlají osobně zúčastnit, upozorňujeme na skutečnost, že do místa konání valné hromady bude vpuštěn pouze takový počet osob, který bude povolen v rámci protiepidemiologických opatření platných v den konání valné hromady. Pokud to epidemiologické předpisy platné v den konaní valné hromady budou vyžadovat, bude po veškerých přítomných osobách vyžadováno potvrzení o negativním testu na Covid-19 ne starší než 3 dny a zároveň ochrana nosu a úst ve specifikaci dle příslušných opatření. Pro Trinity Bank je velmi důležité zajištění maximální bezpečnosti pro naše akcionáře a zaměstnance, a proto klademe velký důraz na ochranu zdraví nás všech.

Vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situace a dalším možným vládním opatřením bychom Vás chtěli zdvořile požádat, abyste upřednostnili možnost udělení plné moci nebo využili korespondenční hlasování.

Udělení plné moci

Pro udělení plné moci využijte formuláře v sekci "Pro akcionáře". Váš podpis nemusí být úředně ověřen (tzn. notářem, na úřadě či na pobočkách Czech point). Originální plnou moc je nutné zaslat poštou na adresu TRINITY BANK a.s., Kvítková 4352, 760 01 Zlín nebo předat osobně na kterékoli pobočce, a to nejpozději do 29. 4. 2021. Scan zaslaný e-mailem není dostačující.

Korespondenční hlasování

V případě, že se rozhodnete využít korespondenční hlasování, naleznete hlasovací lístek v sekci "Pro akcionáře". Dovolíme si Vás upozornit, že na hlasovacím lístku musíte vyplnit kompletní identifikační údaje Vaší osoby a Váš podpis musí být úředně ověřen (podpis Vám úředně ověří na všech pobočkách CzechPoint nebo u notáře). Ke změnám či výhradám k textaci hlasovacího lístku ze strany akcionáře nebude přihlíženo. Pokud akcionář na hlasovacím lístku vybere více možností a nebude zřejmé, kterou z možností zvolil, bude tato skutečnost považována, jako by se vyjádření k tomuto bodu valné hromady zdržel. Pokud akcionář na hlasovacím lístku nevybere žádnou možnost, považuje se, že k tomuto bodu pořadu valné hromady není přítomen. K doručení hlasovacího lístku zpět do Trinity Bank využijte korespondenční možnost a zašlete na adresu TRINITY BANK a.s., Kvítková 4352, 760 01 Zlín. Hlasovací lístek musí být Trinity Bank doručen nejméně 1 pracovní den před konáním valné hromady, nebo je možné jej taktéž odevzdat v den konání valné hromady, a to do místa jejího konání.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, kdy udělíte současně hlasovací lístek i plnou moc, bude upřednostněn hlasovací lístek (v případě, že bude platný) a k plné moci se nebude přihlížet. Pokud se dostavíte osobně, plná moc ani hlasovací lístek nebudou použity, avšak znovu si Vás dovolujeme požádat, abyste svou osobní účast skutečně zvážili.

Prosíme Vás o sdělení k Vaší preferované možnosti v rámci hlasování na valné hromadě (osobní účast, plná moc, korespondenční hlasování) prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@trinitybank.cz, telefonicky na bezplatné lince 800 678 678.

Aktuální situaci neustále sledujeme a o dalším případném vývoji Vás budeme včas informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
TRINITY BANK a.s.

Zpět na novinky

Chcete vědět o všem, co se u nás děje?

Zadejte svůj e-mail a neunikne vám žádná další novinka.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?