1. 6. 2023

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,

s potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že představenstvo TRINITY BANK a.s. (dále jen „Trinity Bank“) dne, 29. května 2023, schválilo zahájení výplaty dividendy.

Řádná valná hromada dne 28. dubna 2023 schválila na návrh představenstva vyplatit akcionářům podíl na zisku (dividendu) v celkové výši i 378 244 102,- Kč. Jedná se o rozdělení zisku za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Jsme rádi, že díky historicky nejúspěšnějším hospodářským výsledkům Trinity Bank za rok 2022 se podařilo vyplatit dividendu s opět mimořádným zhodnocením. Ta k poměru základního kapitálu banky připadajícího na hodnotu 1 kusové akcie představuje zhodnocení ve výši 13,15 % p.a. pro 1 ks akcie třídy A (základní akcie) a 15,52 % p.a. (po zaokrouhlení), resp. 15,517 % (před zaokrouhlením) pro 1 ks akcie třídy B (bonusové akcie). Dividenda připadající na jednu akcii třídy A (základní akcii) před zdaněním srážkovou daní tak činí 131,50 Kč a dividenda na 1 akcii třídy B (bonusovou akcii) před zdaněním srážkovou daní tak činí 155,20 Kč (po zaokrouhlení), resp. 155,17 Kč (před zaokrouhlením).

Výplata dividendy po zdanění srážkovou daní bude převedena na číslo bankovního účtu, které jste sdělil/a pro účely výplaty podílu na zisku, a to nejpozději dne 25. 5. 2023. Předpokládáme, že do 2.6. 2023 bude dividenda připsána na Vašem účtu, který jste Trinity Bank pro výplatu dividendy nahlásili. Prosíme, zkontrolujte si po uvedeném termínu připsání dividendy na tento Váš účet.

Pokud jste Trinity Bank doposud neuvedli číslo účtu pro výplatu dividend, je toto možné učinit následujícími způsoby:

a) můžete si účet nastavit v internetovém bankovnictví Trinity Bank. Návod naleznete v uživatelské příručce na straně 34 a 35.

b) osobně na kterékoliv pobočce, přehled otevírací doby všech našich poboček je k dispozici zde https://www.trinitybank.cz/kontakt/.

U obou výše uvedených variant sdělení čísla účtu pro výplatu dividend Vám příslušná částka bude již následně zaslána automaticky, a to nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů od sdělení daného čísla účtu.  

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že právnické osoby se sídlem v České republice mají dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů v platném znění, povinnost evidovat skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. V případě, že tuto povinnost nesplní a nezapíše skutečného majitele do uvedené evidence, nebude mu moci být vyplacena dividenda.

 

Jakékoliv další případné dotazy, prosíme, směřujte na svého bankéře, případně na emailovou adresu overeni.informaci@trinitybank.cz

Letošní rok pokračuje Trinity Bank v pozitivním růstu a očekáváme další úspěšný rok, což vytváří výborný základ pro výplaty dividend v budoucnu a zhodnocování Vaší investice.

Velice si vážíme Vaší důvěry a dlouhodobé spolupráce. Děkujeme Vám za ni a jsme rádi, že Vám můžeme vyplatit Váš podíl na zisku, kterého bychom bez Vás a Vaší podpory nedosáhli.

 

Trinity Bank 

Zpět na novinky

Chcete vědět o všem, co se u nás děje?

Zadejte svůj e-mail a neunikne vám žádná další novinka.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?