Přihlášení do aplikace

V rámci přihlášení nyní bude stačit zadání vašeho uživatelského jména a ověření dne a měsíce narození. V dalším kroku budete vyzváni k zadání hesla a ověřovacího kódu, který vám bude zaslán na mobilní telefon. Nově jsou v horní liště ikony s nápovědou, kontakty a důležitými informacemi pro spuštění IB. 

Základní přehled účtu

Po přihlášení se dostanete na úvodní stránku, kde se nachází základní přehled. Zde vidíte přehled vašich účtů, které máte u Trinity Bank, včetně základních informací, jako je jejich název, disponibilní zůstatek, úročení nebo číslo účtu.

Zadání platby

Nejčastější operací v aplikaci je platba za zboží nebo služby. Nově jsou jednotlivá pole pro zadávání větší, uživatelsky přívětivější je také zvětšení písma a celkové zpřehlednění formuláře.

Transakční historie

Přehlednější se po redesignu stala také historie transakcí. Jednotlivé položky jsou nyní seřazeny do uspořádaných sloupců. Každý řádek je po najetí kurzorem vizuálně zvýrazněn a na jeden klik můžete platbu jednoduše zopakovat. Nově obsahuje výpis ikonu šipky, která znázorňuje snížení nebo zvýšení zůstatku na daném účtu.

Rozvržení prvků a navigace

Prostředí IB je v nové verzi rozděleno na hlavní menu vlevo, kde naleznete základní navigaci napříč účty, zadávání plateb a příkazů, historii transakcí a další. Záhlaví napravo obsahuje doplňkové ikony, které slouží pro nápovědu, kontaktování vašeho bankéře, nové dokumenty či nastavení uživatelského profilu. V rámci této sekce s vámi také budeme komunikovat a informovat vás o novinkách v Trinity Bank (např. o nových podmínkách, cenících).

Přihlášení do internetového bankovnictví

srovnani-prihlaseni.png 

 

Základní přehled účtů

srovnani-prehled.png 

 

Nová platba/platební příkaz

srovnani-platba.png 

 

Historie transakcí na ÃºÄtu

srovnani-transakce.png  

 

Jsme tu pro vás

Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty?