Podmínky akce Dobrý klient naleznete v dokumentu.

Spořicí účet s fixací na 12 měsíců

Výše vkladu v Kč Roční úroková sazba*
0 - 400 000 5,58 %
nad 400 000 4,58 %

* zůstatek se úročí dle stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen přísluÅ¡nou úrokovou sazbou,
přičemž toto úročení je garantováno po tzv. dobu trvání akce. Detailní podmínky naleznete v dokumentu. 

Při založení účtu online se automaticky zřizuje spořicí účet Výhoda+ ve variantě bez fixace s Ãºrokovou sazbou 5,58 % p.a.

Postup zřízení účtu s fixací úrokové sazby a vkladu:
1. Založení online účtu (viz odkaz níže) zřízením standardního spořicího účtu, tj. s aktuální úrokovou sazbou 5,58 % p.a.
2. Po úspěšném založení účtu, v případě vaÅ¡eho zájmu, zaslání žádosti o nastavení fixace úrokové sazby a vkladu na 12 měsíců. Informace a smluvní podmínky vám budou zaslány e-mailem.
3. Po odsouhlasení smluvních dokumentů bude nastavena fixace úrokové sazby a vkladu na 12 měsíců. Účet se bude úročit úrokovou sazbou 5,58 % p.a. do 400 000 Kč a sazbou 4,58 % p.a. nad 400 000 Kč.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 7. 2. 2023 13:04